Projekt Emergency Appeal Charity Česká republika podporovaný Caritas Internationalis na pomoc ukrajinským uprchlíkům

Průběžný počet podpořených osob z projektu:

22 700
(k 31.10.2022)

03_anas_font_monseratte_siroky

Projekt Emergency Appeal finančně podpořil kampaň Začít společně Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty