Kontakty

Kontakty na pracovníky projektu – EA Project management

Projektová manažerka
Marcela Vrchotová
e-mail: marcela.vrchotova@charita.cz

Finanční manažerka
Lubica Mock
e-mail: lubica.mock@charita.cz

Odborné garantky projektu
Jana Klusáková Seďová
e-mail: jana.klusakova@charita.cz

Klára Boumová
e-mail: klara.boumova@charita.cz

Koordinátorka projektu
Aišvarja Eassey
e-mail: aisvarja.eassey@charita.cz

Projektoví manažeři v arcidiecézích a diecézích

Arcidiecézní charita Olomouc
Martin Zamazal
e-mail: martin.zamazal@acho.charita.cz

Arcidiecézní charita Praha
Eva Hradečná
e-mail: metodik@praha.charita.cz

Diecézní charita Brno
Martin Haičman
e-mail: martin.haicman@brno.charita.cz

Diecézní charita České Budějovice
Patrik Coufal 
e-mail: patrik.coufal@dchcb.charita.cz

Diecézní katolická charita Hradec Králové
Jiří Havelka
e-mail: jiri.havelka@hk.caritas.cz

Diecézní charita Litoměřice
Adéla Švecová
e-mail: adela.svecova@ltm.charita.cz

Diecézní charita ostravsko-opavská
Lucie Pawlasová
e-mail: lucie.pawlasova@dchoo.charita.cz

Diecézní charita Plzeň
Anna Šperlová 
e-mail: anna.sperlova@dchp.charita.cz

 

DOMŮ