Informace o projektu

Od 1. května 2022 realizuje Charita Česká republika projekt Emergency Appeal 12/2022 CZECH REPUBLIC Humanitarian aid and integration support for refugees from Ukraine in the Czech Republic na pomoc ukrajinským uprchlíkům. Finance ve výši téměř 34 milionu korun poskytli dárci ze sítě Caritas Internationalis, konfederace katolických humanitárních organizací, která sdružuje 162 členských organizací, převážně národních charit.

Financování projektu

Finanční pomoc z Caritas Internationalis je určená na podporu činnosti Charit v zemích, do kterých míří největší počty uprchlíků a které se potýkají s nedostatkem materiální podpory nezbytné pro zajištění základních potřeb lidí prchajících před válkou. Finance z CI také umožňují navýšení personálních kapacit, tak aby mohlo být zachováno i plnění hlavního cíle Charit a tím je poskytování zdravotní a sociální péče potřebným občanům v domovské zemi.

Finance pro projekt Charity Česká republika poskytli národní Charity Japonska, Španělska, Portugalska, Německa, Irska, Jižní Koreji a Kanady, Charita Česká republika se podílí částkou 2,5 mil Kč. Více o jednotlivých donorech.

Co je cílem projektu

Cílem projektu je uspokojit základní životní potřeby skupiny uprchlíků, kteří jsou zvláště zranitelní z důvodu jejich životní situace, matkám s dětmi, dětem bez doprovodu, seniorům, lidem se specifickými potřebami způsobenými zdravotním nebo psychickým postižením a lidem přicházejících z válečných oblastí bez základního vybavení a osobních vazeb v České republice.

Další cílem projektu, který se ukazuje jako klíčový pro další fázi pobytu Ukrajinců v České republice je pomoc s integrací do české společnosti, asistence při hledání bydlení, škol a školek pro děti, podpora při jednání s úřady, zaměstnavateli atd.

Jakou pomoc nabízíme

Materiální pomoc a podpora při integraci je poskytována prostřednictvím sítě arcidiecézních a diecézních Charit, které dále pomoc distribuují do zapojených oblastních, městských a farních Charit.

Na charitních stanovištích uprchlíci mohou požádat o potravinovou pomoc, základní hygienické potřeby pro děti i dospělé, které obdrží formou připraveného balíčku nebo voucheru na potravinové a drogistické zboží. V případě, že si zakládají novou domácnost, mohou požádat o vybavení domácími potřebami, nábytkem nebo nezbytnými elektrospotřebiči. Pro děti Charity z projektových financí chystají balíčky se školními pomůckami a školním vybavením, u některých si děti mohou zapůjčit tablet nebo notebook, aby se mohly zúčastnit online výuky probíhající na ukrajinské škole.

Samostatnou kapitolou pomoci, které ovšem využívá velká většina uprchlíků, především těch bez osobních vazeb v České republice, je pomoc s integrací do české společnosti, včetně tlumočnických a překladatelských služeb. V této oblasti bylo za první čtyři měsíce podpořeno z projektových financí více než 2,3 tis. Ukrajinců, mnoho z nich opakovaně. Integrační pracovníci Charit, kteří v mnoha případech posílili dosavadní pracovní týmy diecézí, často hovoří oběma jazyky a jsou velkou pomocí válečným běžencům při zorientování v novém prostředí.

Název projektu: Humanitarian aid and integration support for refugees from Ukraine in the Czech Republic
Označení projektu: EA12/2022
Doba realizace: 1.5.2022 – 30.4.2023
Místo realizace: Celá ČR
Příjemce dotace: Charita Česká republika
Partneři projektu: Arcidiecézní charita Praha
                                   Arcidiecézní charita Olomouc
                                   Diecézní charita Brno
                                   Diecézní charita České Budějovice
                                   Diecézní katolická charita Hradec Králové
                                   Diecézní charita Litoměřice
                                   Diecézní charita Ostrava-Opava
                                   Diecézní charita Plzeň
Plánovaná částka podpory: 49 836 444 Kč
Dosud obdržená nebo přislíbená částka: 33 262 524 Kč
Zbývá vybrat: 16 573 920 Kč