O donorech

Na financování pomoci ukrajinským válečným běžencům v České republice se podílejí následující donorské subjekty:

Všem dárcům patří náš veliký dík za podporu.

 

DOMŮ