Young Caritas – děti, mládež, dobrovolníci

Young Caritas je celoevropská iniciativa, která zapojuje mladé lidi do činnosti Charity a dává jim šanci pozitivně ovlivňovat dění okolo sebe. Organizuje vzdělávací, ale zároveň zábavné workshopy pro děti všeho věku. Podporuje dobrovolnické aktivity, jejichž prostřednictvím rozvíjejí mladí lidé svůj smysl pro solidaritu a společenskou odpovědnost. Mladé dobrovolníky motivuje k pomoci ve službách i k organizaci akcí pro veřejnost a školy. Prostřednictvím Akademie Young Caritas oslovuje učitele, kteří chtějí do výuky zahrnout moderní vzdělávací postupy, rozvíjet u žáků sociální komunikační kompetence a podporovat udržitelný rozvoj. K tomu jim poskytuje metodiku a odbornou podporu.

Young CaritasV Hradci Králové pořádá Young Caritas multikulturní dny pro školy, neziskové organizace nebo dětská centra, na nichž cizinci představují svoji kulturu, umění i kuchyni. Tyto akce se konají ve spolupráci s Integračním centrem pro cizince a Regionálním ukrajinským spolkem ve východních Čechách a se zapojením mladých dobrovolníků.

Young Caritas je připravená otevřít své aktivity ukrajinským dětem a mládeži ve větší míře než dosud a do svých řad ráda přivítá dobrovolníky ochotné pomoct nově příchozím.

Chci vědět víc