Plzeňská diecéze

Diecézní charita Plzeň nabídne uprchlíkům ubytování. Provozuje také poradnu pro cizince a humanitární sklad, kde shromažďuje a rozděluje potraviny a materiální pomoc.
Pro více informací o charitním dění v Plzeňském a Karlovarském kraji navštivte web Diecézní charity Plzeň. 

Vstoupit