Litoměřická diecéze

V litoměřické diecézi místní Charity zajišťují uprchlíkům základní potřeby prostřednictvím materiálních sbírek. V pomoci nově příchozím se ve spolupráci s místní samosprávou významně angažuje Charita Litoměřice. Provozuje Koordinační centrum Želetice, které poskytuje uprchlíkům poradenství a zajišťuje jim materiální i zdravotní pomoc
Pro více informací o pomoci v severních Čechách sledujte web Charity Litoměřice.

Vstoupit