Královéhradecká diecéze

Diecézní katolická charita Hradec Králové je součástí Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU). Zajišťuje lidem prchajícím před válkou poradenství, sociální služby, materiální a dobrovolnickou pomoc.  Diecézní charita zprovoznila také mimořádnou infolinku pro pomoc občanům z Ukrajiny. Pro více informací z východních Čech navštivte rozcestník Diecézní katolické charity Hradec Králové.

Vstoupit