Evidence a distribuce nabízené pomoci

V současné době stále nejvíce oceníme příspěvek do sbírky Charita pro Ukrajinu. V Praze, Brně, Hradci Králové, Plzni nebo Českých Budějovicích fungují naše zavedené migrační poradny, v nichž nyní zažíváme velký nápor. V blízké budocnosti očekáváme také přehlcení dalších charitních služeb (azylové domy, nízkoprahová centra), jejichž kapacity budeme muset navýšit. Chceme aktivně pomáhat ukrajinským občanům s hledáním práce a také sami vytvářet nová pracovní místa. Na to vše využijeme vaše dary. 

CHCI DAROVAT

Své nabídky ubytování, materiální, právní či psychologické pomoci, tlumočení, doučování, administrativního doprovodu atp. směřujte do centrální databáze www.pomahejukrajine.cz. Obracet se můžete i na nejbližší Charity, v současné době však nabídky pomoci většinou překračují možnosti pracovníků je rychle a efektivně využít. Svoji činnost proto koordinují s aktivitami státu a místních samospráv. S nabídkou dobrovolnictví lze oslovit také naši osvětovou platformu Young Caritas.

NABÍZÍM POMOC