Českobudějovická diecéze

Diecézní charita České Budějovice provozuje poradnu a informační linku pro cizince a migranty. Na pomoci Ukrajinským občanům spolupracuje s dalšími organizacemi, vedením kraje a krajskou potravinovou a nábytkovou bankou a s Asistenčním centrem v Plané u Českých Budějovic. Pro více informací z jihu Čech navštivte stránku Společně pro Ukrajinu Diecézní charity České Budějovice. 

Společně pro Ukrajinu